Kokonaisuuden opiskeltuasi

  • Tunnet asuinkiinteistöjen jätehuollon lainsäädännön viitekehyksen.

  • Olet perehtynyt sekä kiinteistön haltijan että kunnan velvollisuuksiin jätteiden vastaanottopaikkojen, kompostoinnin ja jätteenkuljetuksien järjestämisessä.

  • Tiedät jätehuoltomääräysten sekä jätemaksun määräytymisen perusteet.

Asiantuntija

OTM / LL. M, Lakimies / Lawyer, Tohtorikoulutettava / PhD Candidate, HELSUS

Matias Penttilä

Matias Penttilä on Suomen kunnallisia jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoima ry KIVOn lakimies. Hän työskentelee laajasti asumisen jätehuollon lainsäädännön kysymysten parissa.