Koulutuksessa käsitellään

  • Hankintojen vaikutuksia KiRa-alan liiketoimintaan.

  • Hankintoihin liittyviä riskejä.

  • KiRa-alan hankintapäätöksiä rajoittavia tekijöitä.

Kouluttaja

toimitusjohtaja, rehtori

Jarno Tuimala